Vester Lindet Borgerforening           Næste arrangementer:

              Borgerbudgetteringsmøder 2019

     Vester Lindet vil igen i år kunne søge kr.50.000,- fra Haderslev kommunes      borgerbudgetterings midler. I lighed med tidligere år afvikles to møder. 


  1. Møde afholdes Mandag, den 9. September kl. 19:00 i Frysehuset. 

Her vil der blive serveret et par stykker GRATIS smørrebrød*. På 1. møde afholder vi idéudvikling, hvor alle Vester Lindet borgere kan komme med forslag og idéer til projektforslag og projektgrupper. 


2. Møde afholdes Torsdag, den 26. September kl. 19:00 i frysehuset. Her er ingen forplejning men vi afholder præsentation af projektforslag og stemmer om

hvilke projekter vi skal gennemføre.

     

*) Af hensyn til bestilling af smørrebrød er der tilmelding hos Susanne Ottsen,

tlf. 7482 2489 senest den 6. September


Vester Lindet Borgerforening